Disclaimer

Dit is de website van Profitis, gevestigd te Groningen. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
Met uitzondering van de door gebruikers gegenereerde informatie is het met grote zorg samengesteld, maar een volledige juistheid, betrouwbaarheid of geschiktheid daarvan kan niet worden gegarandeerd. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een email. Wij zullen dan ons uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Door acceptatie van deze disclaimer wordt door Wederpartij uitdrukkelijk erkend dat Profitis geen enkele aansprakelijkheid accepteert voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Profitis is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Profitis. De website van Profitis bevat links naar websites van derden en Profitis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites en derdenZonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profitis is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Profitis. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Profitis.

Profitis  biedt persoonlijke en online begeleiding voor iedereen die streeft naar vetverlies, spieropbouw, sportprestaties en een actieve gezonde leefstijl. Deze aanpak is geen diagnose of voorschrift. Wij zijn geen medische specialisten. Bij ongemakken schakel een dokter o.i.d. in.
De informatie is niet bedoeld als vervanging van medisch advies of medische zorg.
Profitis voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Profitis niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Onze Fit Pakketten

Basis Pakket | Gratisaanmelden

Pro-Plus | € 5,99 per maand of € 25,99 per jaar |  aanmelden

Master Pro-Plus | 69,99 per maand |  aanmelden

Nieuwsbrief